ആദരാഞ്ജലികൾ….

No Comments on ആദരാഞ്ജലികൾ….

We regret to inform you of the sudden and sad demise of
Mr. A P Cheriyan, (75) and wife Mrs.Lilly Cheriyan (68) of Anjilimoottil at Parachantha in Venmony.

CSI Christ Church, Kodukulanji expresses deep and heartfelt condolences to the sorrowing family and joins in their prayers for the deceased.

The funeral services will be held on 14/11/2019 (Thursday) 11.30 am at CSI Christ Church, Kodukulanji.
The mortal body will be brought home at 9.00 am.

സി.എസ്.ഐ മദ്ധ്യകേരള മഹായിടവക മുൻ കൗൺസിൽ അംഗവും കോടുകുളഞ്ഞി ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് മുൻകൈക്കാരനും സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ കൊഴുവല്ലൂർ പാറചന്തയിൽ
ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ എ. പി ചെറിയാൻ സാറിൻറെയും ഭാര്യ ലില്ലിക്കുട്ടിയുടെയും ഭൗതികശരീരങ്ങൾ 14/11/19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഭവനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ഭവനത്തിലെയും ദൈവാലയത്തിലെയും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 11.30 ന് കോടുകുളഞ്ഞി ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതുമാണ്.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top