ചാമ്പൽ ബുധൻ/നോമ്പുകാല പ്രാർത്ഥനകൾ

ചാമ്പൽ ബുധൻ/നോമ്പുകാല പ്രാർത്ഥനകൾ

ഫെബ്രുവരി 22, ചാമ്പൽ ബുധനാഴ്ച മുതൽ വലിയനോമ്പ്
ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ. അന്നേദിവസം രാവിലെ 7:30-ന് വിശുദ്ധ സംസർഗ്ഗ ശുശ്രൂഷയോടുകൂടി ആരാധന നടത്തപ്പെടും. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വെകിട്ട് 6:30-ന് പ്രതേ്യക ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് 2022

ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് 2022

സി. എസ്. ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച്, കോടുകുളഞ്ഞിക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് 2022 കർത്താവിൽ പ്രിയരേ,കോടുകുളഞ്ഞി സി. എസ്. ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ക്രിസ്മസ് കരോൾ സർവീസ് ഇന്ന്, ഡിസംബർ 23 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6:30 മുതൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. ബിഷപ്പ് റൈറ്റ്. റവ….

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2021-22 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2021-22 Report “”ഒാരോരുത്തനു വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദെവകൃപയുടെ നല ഗൃഹവിചാരകാരി അതിനെക്കൊ് അനേ്യാന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ” (1 പത്രാസ് 4:10). 2021-2022 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യയനം 2021 ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രവേശനോത്സവത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. തന്നാണ്ടില്‍ 8…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2017-18 Report 2017-18 പ്രവേശനോത്സവം 2017 ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി ലോക്കല്‍ മാനേജരും ഇടവക വികാരിയുമായ ബഹു. റവ. സാം മാത്യു കാവുങ്കല്‍ അച്ചന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. ആലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രവേശനോത്സവം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ആലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2016-17 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2016-17 Report 2016-17 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യയനം 2016 ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവക വികാരിയും ലോക്കല്‍ മാനേജരുമായ റവ. സാം മാത്യു കാവുങ്കല്‍ അച്ചന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. പതിവായി രാവിലെ 9.25ന് അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയും 9.30ന്…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2015-16 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2015-16 Report 2015-16 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷം ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി റവ. ഡോ. സാം റ്റി. മാത്യുവിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. പുതുതായി വന്നു ചേര്‍ന്ന കുട്ടികളെ പ്രവേശനോത്സവം പരിപാടിയിലൂടെ സമ്മാനകിറ്റുകള്‍ നല്‍കി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസായി ശ്രീമതി…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2012-13 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2012-13 Report “യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിയ്‌ക്കു മുട്ടുണ്ടാകയില്ല” (സങ്കീ.23:1) 2012 – 13 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യയനം ജൂണ്‍ മാസം 4 ാം തീയതി സി.എസ്‌.ഐ കൈ്രസ്റ്റ്‌ ചര്‍ച്ചില്‍ വെച്ച്‌ ഇടവക വികാരിയും ലോക്കല്‍ മാനേജരുമായ വെരി….

Christ Church Vidyapith, Kodukulanji Report 2021 -2022

CHRIST CHURCH VIDYAPITH, KODUKULANJI 2021-22 Report ക്രസ്റ്റ് ചർച്ച് വിദ്യാപീഠ് എന്ന നമ്മുടെ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂൾ 1999-ൽ 16 കുട്ടികളുമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ക്രസ്റ്റ് ചർച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആന്റ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസെറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഇൗ സ്കൂളിന് 2013-ൽ…

Christ Church Vidyapith, Kodukulanji Report 2017 -2018

CHRIST CHURCH VIDYAPITH, KODUKULANJI 2017-18 Report ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച് വിദ്യാപീഠ്, കോടുകുളഞ്ഞി2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് കോടുകുളഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിന്‍റെ കുന്നിന്‍ നെറുകയില്‍ അഭിമാനത്തിലകവുമായി ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ച് വിദ്യാപീഠ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അര്‍പ്പണബോധവും അച്ചടക്കവും മൂല്യബോധവും വിജ്ഞാനവും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ വളര്‍ത്തുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന്‍റെ…