കോടുകുളഞ്ഞി സി.എസ്.ഐ.ക്രൈസ്റ്റ് ചര്‍ച്ചിന്‍റെ 2024ലെ വി.ബി.എസ്. ഏപ്രില്‍ 1-ാം തീയതി മുതല്‍ 10-ാം തീയതി വരെ ദേവാലയത്തില്‍ വച്ച് അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടത്തപ്പെട്ടു.
ദൈവത്തിന്റെ വൃക്ഷം | TREE OF GOD എന്നതായിരുന്നു ഈ വര്‍ഷത്തെ ചിന്താവിഷയം.

Similar Posts