സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2021-22 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2021-22 Report “”ഒാരോരുത്തനു വരം ലഭിച്ചതുപോലെ വിവിധമായുള്ള ദെവകൃപയുടെ നല ഗൃഹവിചാരകാരി അതിനെക്കൊ് അനേ്യാന്യം ശുശ്രൂഷിപ്പിൻ” (1 പത്രാസ് 4:10). 2021-2022 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യയനം 2021 ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രവേശനോത്സവത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. തന്നാണ്ടില്‍ 8…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2017-18 Report 2017-18 പ്രവേശനോത്സവം 2017 ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി ലോക്കല്‍ മാനേജരും ഇടവക വികാരിയുമായ ബഹു. റവ. സാം മാത്യു കാവുങ്കല്‍ അച്ചന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. ആലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ പ്രവേശനോത്സവം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ആലാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2016-17 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2016-17 Report 2016-17 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യയനം 2016 ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവക വികാരിയും ലോക്കല്‍ മാനേജരുമായ റവ. സാം മാത്യു കാവുങ്കല്‍ അച്ചന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. പതിവായി രാവിലെ 9.25ന് അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയും 9.30ന്…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2015-16 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2015-16 Report 2015-16 അദ്ധ്യായന വര്‍ഷം ജൂണ്‍ 1-ാം തീയതി റവ. ഡോ. സാം റ്റി. മാത്യുവിന്‍റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ചു. പുതുതായി വന്നു ചേര്‍ന്ന കുട്ടികളെ പ്രവേശനോത്സവം പരിപാടിയിലൂടെ സമ്മാനകിറ്റുകള്‍ നല്‍കി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഹെഡ്മിസ്ട്രസായി ശ്രീമതി…

സി.എം.എസ്.യു.പി. സ്കൂള്‍ കോടുകുളഞ്ഞി 2012-13 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

CMS UPS, KODUKULANJI 2012-13 Report “യഹോവ എന്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിയ്‌ക്കു മുട്ടുണ്ടാകയില്ല” (സങ്കീ.23:1) 2012 – 13 വര്‍ഷത്തെ അദ്ധ്യയനം ജൂണ്‍ മാസം 4 ാം തീയതി സി.എസ്‌.ഐ കൈ്രസ്റ്റ്‌ ചര്‍ച്ചില്‍ വെച്ച്‌ ഇടവക വികാരിയും ലോക്കല്‍ മാനേജരുമായ വെരി….