ഓണവാര സൂവിശേഷവേല 2018.

No Comments on ഓണവാര സൂവിശേഷവേല 2018.

ഓണവാര സൂവിശേഷവേല 2018
ഈ വർഷത്തെ ഓണവാരസൂവിശേഷവേല ആഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ 26 വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടും. Aug 19 തീയതി ഞായറാഴ്ച്ച കോടുകുളഞ്ഞി ജംഗ്ഷനിൽ വച്ച് 3.30 പി. എം ന് നടത്തപ്പെടുന്ന യോഗത്തിൽ ഏവരും സംബന്ധിക്കണം.

onam3

onam4

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top