ആദ്യഫല പെരുന്നാളും വാർഷിക സ്തോത്രർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും.

No Comments on ആദ്യഫല പെരുന്നാളും വാർഷിക സ്തോത്രർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും.

Harvest Festival 2017

CSI Christ Church, Kodukulanji Cordially invites your prayer and presence to the Harvest Festival 2017.

Venue: CSI Christ Church Jubilee Parish Hall
Date: Saturday, 2nd December 2017
Time: 7:30 am to 7:30pm

ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യഫല പെരുന്നാള്‍ 2017 ഡിസംബർ മാസം 1, 2 ( വെളളി, ശനി ) എന്നീ തീയതികളില്‍ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

വെള്ളി 2:00pm ആദ്യഫല ശേഖരണം
ശനി 7:30am സ്തോത്ര ശുശ്രൂഷ
9:00am പ്രഭാത ഭക്ഷണം
9:30am ലേലം
1:00pm ഉച്ച ഭക്ഷണം
2:00pm ലേലം തുടർച്ച
4:00pm ചായ
4:30pm ലേലം തുടർച്ച
7:30pm ലേലം സമാപനം

നമുക്ക് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാന്‍ (സദ്യ. 3:9) ലഭിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ആദ്യഫല പെരുന്നാള്‍. അന്നേ ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് നല്‍കിയതില്‍ നിന്ന് പ്രാപ്തിപോലെയും പ്രാപ്തിക്ക് മീതെയും നമ്മുടെ വരുമാന൦ വഴിപാടായി അര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഏവരുടേയും പ്രാര്‍ത്ഥനയും സഹകരണവും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

ഏവർക്കും സ്വാഗതം

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Download Church History

File Details - Acrobat File
File Size - 28 MB
 
Download Now!

Newsletter

This website is for informative & non-profit purposes. Due care has been taken to check the content posted here. In the rare event, that any content posted here is found to be inappropriate or objectionable, please bring this to our notice.

Back to Top